چاپ تابلو (چاپ تخته شاسی و چاپ فوم برد)

چاپ کارت ویزیت با پایین‌ترین قیمت در کشور!

راهنمای انتخاب جنس چاپ کارت ویزیت

معرفی محصول کارت ویزیت

جنس کاغذ کارت ویزیت مقوایی کارتی نقره کوب شبیه جنس تحریر می‌باشد (کاغذهای A4 معمولی) ولی با گرماژ 300 گرم. رنگ نقره‌ای همانند رنگ طلایی  یکی از جذابترین و زیباترین رنگ‌هایی است که می‌توان در یک کار چاپی از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه در چاپ چهار رنگ، رنگ نقره‌ای قابل چاپ نیست، بهتر است برای چاپ این رنگ در کارت ویزیت از روش نقره کوبی استفاده کرد. وجود قسمت‌های نقره‌ای و همچنین خاص و مات بودن مقوای کارتی سبب زیبایی دوچندان این جنس شده است.

جنس کاغذ کارت ویزیت مقوایی کارتی نقره کوب شبیه جنس تحریر می‌باشد (کاغذهای A4 معمولی) ولی با گرماژ 300 گرم. رنگ نقره‌ای همانند رنگ طلایی  یکی از جذابترین و زیباترین رنگ‌هایی است که می‌توان در یک کار چاپی از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه در چاپ چهار رنگ، رنگ نقره‌ای قابل چاپ نیست، بهتر است برای چاپ این رنگ در کارت ویزیت از روش نقره کوبی استفاده کرد. وجود قسمت‌های نقره‌ای و همچنین خاص و مات بودن مقوای کارتی سبب زیبایی دوچندان این جنس شده است.

جنس کاغذ کارت ویزیت مقوایی کارتی نقره کوب شبیه جنس تحریر می‌باشد (کاغذهای A4 معمولی) ولی با گرماژ 300 گرم. رنگ نقره‌ای همانند رنگ طلایی  یکی از جذابترین و زیباترین رنگ‌هایی است که می‌توان در یک کار چاپی از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه در چاپ چهار رنگ، رنگ نقره‌ای قابل چاپ نیست، بهتر است برای چاپ این رنگ در کارت ویزیت از روش نقره کوبی استفاده کرد. وجود قسمت‌های نقره‌ای و همچنین خاص و مات بودن مقوای کارتی سبب زیبایی دوچندان این جنس شده است. جنس کاغذ کارت ویزیت مقوایی کارتی نقره کوب شبیه جنس تحریر می‌باشد (کاغذهای A4 معمولی) ولی با گرماژ 300 گرم. رنگ نقره‌ای همانند رنگ طلایی  یکی از جذابترین و زیباترین رنگ‌هایی است که می‌توان در یک کار چاپی از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه در چاپ چهار رنگ، رنگ نقره‌ای قابل چاپ نیست، بهتر است برای چاپ این رنگ در کارت ویزیت از روش نقره کوبی استفاده کرد. وجود قسمت‌های نقره‌ای و همچنین خاص و مات بودن مقوای کارتی سبب زیبایی دوچندان این جنس شده است. جنس کاغذ کارت ویزیت مقوایی کارتی نقره کوب شبیه جنس تحریر می‌باشد (کاغذهای A4 معمولی) ولی با گرماژ 300 گرم. رنگ نقره‌ای همانند رنگ طلایی  یکی از جذابترین و زیباترین رنگ‌هایی است که می‌توان در یک کار چاپی از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه در چاپ چهار رنگ، رنگ نقره‌ای قابل چاپ نیست، بهتر است برای چاپ این رنگ در کارت ویزیت از روش نقره کوبی استفاده کرد. وجود قسمت‌های نقره‌ای و همچنین خاص و مات بودن مقوای کارتی سبب زیبایی دوچندان این جنس شده است.

جنس کاغذ کارت ویزیت مقوایی کارتی نقره کوب شبیه جنس تحریر می‌باشد (کاغذهای A4 معمولی) ولی با گرماژ 300 گرم. رنگ نقره‌ای همانند رنگ طلایی  یکی از جذابترین و زیباترین رنگ‌هایی است که می‌توان در یک کار چاپی از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه در چاپ چهار رنگ، رنگ نقره‌ای قابل چاپ نیست، بهتر است برای چاپ این رنگ در کارت ویزیت از روش نقره کوبی استفاده کرد. وجود قسمت‌های نقره‌ای و همچنین خاص و مات بودن مقوای کارتی سبب زیبایی دوچندان این جنس شده است.

نمونه کازت ویزیت های چاپ شده

راهنمایی طراحی کارت ویزیت

جنس کاغذ کارت ویزیت مقوایی کارتی نقره کوب شبیه جنس تحریر می‌باشد (کاغذهای A4 معمولی) ولی با گرماژ 300 گرم. رنگ نقره‌ای همانند رنگ طلایی  یکی از جذابترین و زیباترین رنگ‌هایی است که می‌توان در یک کار چاپی از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه در چاپ چهار رنگ، رنگ نقره‌ای قابل چاپ نیست، بهتر است برای چاپ این رنگ در کارت ویزیت از روش نقره کوبی استفاده کرد. وجود قسمت‌های نقره‌ای و همچنین خاص و مات بودن مقوای کارتی سبب زیبایی دوچندان این جنس شده است.

 

نمونه قالب 1           نمونه قالب 2           نمونه قالب 3 

سوالات متداول چاپ کارت ویزیت

چگونه ثبت سفارش کارت ویزیت کنم؟

جنس کاغذ کارت ویزیت مقوایی کارتی نقره کوب شبیه جنس تحریر می‌باشد (کاغذهای A4 معمولی) ولی با گرماژ 300 گرم. رنگ نقره‌ای همانند رنگ طلایی یکی از جذابترین و زیباترین رنگ‌هایی است که می‌توان در یک کار چاپی از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه در چاپ چهار رنگ، رنگ نقره‌ای قابل چاپ نیست، بهتر است برای چاپ این رنگ در کارت ویزیت از روش نقره کوبی استفاده کرد. وجود قسمت‌های نقره‌ای و همچنین خاص و مات بودن مقوای کارتی سبب زیبایی دوچندان این جنس شده است.

چگونه ثبت سفارش کارت ویزیت کنم؟

جنس کاغذ کارت ویزیت مقوایی کارتی نقره کوب شبیه جنس تحریر می‌باشد (کاغذهای A4 معمولی) ولی با گرماژ 300 گرم. رنگ نقره‌ای همانند رنگ طلایی یکی از جذابترین و زیباترین رنگ‌هایی است که می‌توان در یک کار چاپی از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه در چاپ چهار رنگ، رنگ نقره‌ای قابل چاپ نیست، بهتر است برای چاپ این رنگ در کارت ویزیت از روش نقره کوبی استفاده کرد. وجود قسمت‌های نقره‌ای و همچنین خاص و مات بودن مقوای کارتی سبب زیبایی دوچندان این جنس شده است.

چگونه ثبت سفارش کارت ویزیت کنم؟

جنس کاغذ کارت ویزیت مقوایی کارتی نقره کوب شبیه جنس تحریر می‌باشد (کاغذهای A4 معمولی) ولی با گرماژ 300 گرم. رنگ نقره‌ای همانند رنگ طلایی یکی از جذابترین و زیباترین رنگ‌هایی است که می‌توان در یک کار چاپی از آن استفاده کرد. با توجه به اینکه در چاپ چهار رنگ، رنگ نقره‌ای قابل چاپ نیست، بهتر است برای چاپ این رنگ در کارت ویزیت از روش نقره کوبی استفاده کرد. وجود قسمت‌های نقره‌ای و همچنین خاص و مات بودن مقوای کارتی سبب زیبایی دوچندان این جنس شده است.

keyboard_arrow_up