چاپ پیکسل

چاپ پیکسل

چاپ پیکسل

پیکسل در واقع نوعی بج سینه است که در ایران به این نام مشهور شده است. پیکسل در اشکال مختلف وجود دارد ولی رایج‌ترین و محبوب‌ترین شکل آن دایره‌ای می‌باشد. از پیکسل می‌توان برای تبلیغات شرکت‌ها، برند ها و یا هواداری از شخصیت، تیم یا برند محبوب خود استفاده کرد.

انواع پیکسل