چاپ ست اداری

چاپ ست اداری

چاپ ست اداری

ست اداری مجموعه‌ای از اوراق شامل انواع سربرگ و پاکت و … می‌باشد که ابزاری برای مکاتبات رسمی و سازمانی است. ویژگی مثبت ست اداری این است که رنگ‌های سازمانی پس از چاپ، در تمام اوراق یکسان خواهد بود. بطور مثال اگر سربرگ و پاکت را در قالب ست اداری چاپ نکنیم ممکن است رنگ سازمانی در این دو محصول اندکی با هم متفاوت باشد.

جنس‌ کاغذهای مورد استفاده برای چاپ ست اداری