جستجو تیک پرینت
جستجو تیک پرینت

چاپ فاکتور

چاپ فاکتور

فاکتور فروش  یک سند تجاری می‌باشد که فروشنده برای خریدار صادر کرده و در آن مقادیر، قیمت توافق شده و تمامی شرایط فروش کالا یا خدمات قید شده است. چاپ فاکتور فروش اختصاصی می تواند به شما و کسب کارتان اعتبار بیشتری بخشیده و معاملات شما را رسمی‌تر جلوه دهد.

انواع فاکتور فروش

دیدگاهتان را بنویسید
فرستادن دیدگاه