تخته شاسی

تخته شاسی

سایز
ضخامت
توضیحات محصول و قالب