جستجو تیک پرینت
جستجو تیک پرینت
پاکت نامه ملخی - چاپ دیجیتال

پاکت نامه ملخی - چاپ دیجیتال

جنس
تعداد
خدمات
توضیحات محصول و قالب

چاپ دیجیتال پاکت نامه ملخی نسبت به چاپ افست آن قیمت نسبتا بالاتری دارد؛ اما زمان آماده سازی آن سریعتر است. مدت زمان چاپ پاکت نامه ملخی دیجیتال 2 الی 3 روز کاری می‌باشد.