منوی اصلی

کارت دعوت (کارت تبریک)

                                                                               

کارت دعوت برای اطلاع رسانی و دعوت به مراسم، مجالس و همایش‌های رسمی استفاده می‌شود و و نشان دهنده‌ی ارزش و احترام  به مهمان‌ها و رسمیت یک مراسم می‌باشد.

  • انتخاب سایز
  • انتخاب محصول
  • جزئیات محصول
  • تکمیل سفارش
null

کارت سایز A6 (سایز گسترده: A5)

مدت زمان چاپ: ۲ روز کاری

کارت سایز A6 (سایز گسترده: A5)

قابلیت چاپ روی جنس‌های:
گلاسه ۲۵۰ گرم
کتان کُهلر ۳۰۰ گرم

در صورت نیاز می‌توانید مشخص کنید که به همراه کارت، پاکت نیز برای شما ارسال گردد.

مدت زمان چاپ: ۲ روز کاری

برای ادامه روی دکمه‌ی انتخاب جزئیات کلیک کنید.

null

کارت سایز A5 (سایز گسترده: A4)

مدت زمان چاپ: ۲ روز کاری

کارت سایز A5 (سایز گسترده: A4)

قابلیت چاپ روی جنس‌های:
گلاسه ۲۵۰ گرم
کتان کُهلر ۳۰۰ گرم

در صورت نیاز می‌توانید مشخص کنید که به همراه کارت، پاکت نیز برای شما ارسال گردد.

مدت زمان چاپ: ۲ روز کاری

برای ادامه روی دکمه‌ی انتخاب جزئیات کلیک کنید.

null

کارت مربعی ۱۵×۱۵ (سایز گسترده: ۱۵×۳۰)

مدت زمان چاپ: ۲ روز کاری

کارت مربعی ۱۵×۱۵ (سایز گسترده: ۱۵×۳۰)

قابلیت چاپ روی جنس‌های:
گلاسه ۲۵۰ گرم
کتان کُهلر ۳۰۰ گرم

در صورت نیاز می‌توانید مشخص کنید که به همراه کارت، پاکت نیز برای شما ارسال گردد.

مدت زمان چاپ: ۲ روز کاری

برای ادامه روی دکمه‌ی انتخاب جزئیات کلیک کنید.

null

کارت سایز ۱۱/۵×۱۵/۵ (سایز گسترده: ۱۵/۵×۲۳)

مدت زمان چاپ: ۲ روز کاری

کارت سایز ۱۱/۵×۱۵/۵ (سایز گسترده: ۱۵/۵×۲۳)

قابلیت چاپ روی جنس‌های:
گلاسه ۲۵۰ گرم
کتان کُهلر ۳۰۰ گرم

در صورت نیاز می‌توانید مشخص کنید که به همراه کارت، پاکت نیز برای شما ارسال گردد.

مدت زمان چاپ: ۲ روز کاری

برای ادامه روی دکمه‌ی انتخاب جزئیات کلیک کنید.