منوی اصلی

سربرگ

سربرگ، برگه‌هایی است با نام و نشان شرکت یا شخص که برای نگارش نامه‌های رسمی و اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • انتخاب سایز
  • انتخاب محصول
  • جزئیات محصول
  • تکمیل سفارش
چاپ سربرگ سایز A4

سربرگ A4

مدت زمان چاپ: ۱ تا ۱۲ روز کاری

سربرگ A4

چاپ سربرگ روی کاغذهای:
تحریر ۸۰ گرم
تحریر ۱۰۰ گرم
کتان ۱۲۰ گرم
کارتی ۱۴۰ گرم

مدت زمان چاپ: ۱ تا ۱۲ روز کاری

برای ادامه روی دکمه‌ی انتخاب جزئیات کلیک کنید.

چاپ سربرگ سایز A5

سربرگ A5

مدت زمان چاپ: ۱ تا ۱۲ روز کاری

سربرگ A5

چاپ سربرگ روی کاغذهای:
تحریر ۸۰ گرم
تحریر ۱۰۰ گرم
کتان ۱۲۰ گرم
کارتی ۱۴۰ گرم

مدت زمان چاپ: ۱ تا ۱۲ روز کاری

برای ادامه روی دکمه‌ی انتخاب جزئیات کلیک کنید.