منوی اصلی

شکایات یا انتقادات خود را ثبت کنید

کاربران عزیزی که از سرویس ما استفاده میکنند می‌توانند در صورت داشتن هر گونه شکایت یا انتقادی آن را در فرم زیر جهت رسیدگی توسط مدیریت، ثبت و ارسال نمایند.